Gemeenteblad 1462 - 30 juni 2017 - Verleende omgevingsvergunning - Nachtegaallaan 9

Dit artikel is gearchiveerd op 16-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VA9
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

30 juni 2017 Nachtegaallaan 9, 5691 VA - kappen van 5 bomen, 4 sparren en 1 berk, aan de achterzijde van het perceel naast parkeerplaats

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.