Gemeenteblad 1464- 5 juli 2017 - Verleende omgevingsvergunning - Science Park Eindhoven 5006

Dit artikel is gearchiveerd op 16-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EA5006
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

05 juli 2017 - Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – uitbreiden bedrijfspand (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.