Gemeenteblad 1465 - 5 juli 2017 - Verleende omgevingsvergunning - Arafura 9

Dit artikel is gearchiveerd op 24-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JA9
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

05 juli 2017        Arafura 9, 5691 JA – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.