Gemeenteblad 1469 - 6 juli 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Brouwerskampweg 17

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 06 juli 2017        Brouwerskampweg 17, 5691 PN – wijzigen pluimveestal naar een stal voor varkens (BOUWEN / VERANDERING)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.