Gemeenteblad 1473- 13 juli 2017 - Verleende omgevingsvergunning - Ekkersrijt 2031, 2033 en 2037

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BB
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 13 juli 2017        Ekkersrijt 2031, 2033 en 2037, 5692 BB – tijdelijk plaatsen van een leslokaal-unit gedurende een periode van 5 jaar (BOUWEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.