Gemeenteblad 1474- 19 juli 2017 - verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - Spiegelkever en Zebrakever

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Spiegelkever en Zebrakever – het oprichten van 23 woningen, besluit d.d. 25 september 2017

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.