Gemeenteblad 1475 - 20-06-2017 - Mandaatbesluit Omgevingsdienst Zuidoost Brabant aangepast

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 20 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het mandaat voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant aangepast. De oude mandaatbesluiten komen daarmee te vervallen.