Gemeenteblad 1480, 1 augustus 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkstraat 2

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AK
Publicatiedatum: 01-08-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 26 juli 2017        Kerkstraat 2, 5691 AK – realiseren tijdelijke bibliotheek (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.