Gemeenteblad 1484, 1 augustus 2017 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5108

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EC
Publicatiedatum: 01-08-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 17 juli 2017        Science Park Eindhoven 5108, 5692 EC – realiseren van een verbinding tussen 2 bedrijfspanden voor de duur van maximaal 4 jaar (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.