Gemeenteblad 1491, 1 augustus 2017 - Verleende omgevingsvergunning Tooropstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DK
Publicatiedatum: 01-08-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 26 juli 2017        Tooropstraat 7, 5691 DK – verbouwen en uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.