Gemeenteblad 1497, 15 augustus 2017 - Verleende omgevingsvergunning Röntgenlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GK
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 28 juli 2017                    Röntgenlaan 1, 5691 GK - kappen van 1 acacia in voortuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.