Gemeenteblad 1499, 15 augustus 2017 - Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 14a

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AC
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 31 juli 2017                    Nieuwstraat 14a, 5691 AC – uitbreiden bovenverdieping (BOUWEN en HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.