Gemeenteblad 1504, 15 augustus 2017 - Ontvangen sloopmelding Berkenlaan 9

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CN
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 29 juli 2017                    Berkenlaan 9, 5691 CN – slopen woonhuis (SLOPEN)