Gemeenteblad 1505, 15 augustus 2017 - Ontvangen sloopmelding Ekkersrijt 3207

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CG
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 7 augustus 2017           Ekkersrijt 3207, 5692 CG – verwijderen asbesthoudende materialen (SLOPEN)