Gemeenteblad 1506, 15 augustus 2017 - Ontvangen sloopmelding Lupinelaan 42

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WD
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 9 augustus 2017           Lupinelaan 42, 5691 WD – verwijderen asbesthoudende materialen (SLOPEN)