Gemeenteblad 1507, 15 augustus 2017, Ontvangen melding Zandstraat 32

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CE
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande meldingen ontvangen:

  • 4 augustus 2017         Zandstraat 32, 5691 CE – aanleggen gesloten bodemenergiesysteem (Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen)