Gemeenteblad 1508, 15 augustus 2017 - Ontwerpbesluit milieubeheer Brouwerskampweg 14

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.33 van de Wabo, de op 23 april 2001 verleende vergunning ingevolge Wet milieubeheer (nu: omgevingsvergunning) in te trekken voor het houden van 615 vleeskalveren voor de inrichting aan de Brouwerskampweg 14 te Son.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 15 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.