Gemeenteblad 1510, 15 augustus 2017 - Ontheffing Drank- en Horecawet Towerfestival

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 27 juli 2017 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het “Towerfestival”. Dit betekent dat tijdens het “Towerfestival” zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

.