Gemeenteblad 1511, 15 augustus 2017 - Verkeersmaatregelen Towerfestival

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 15-08-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juli 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. het “Towerfestival” dat wordt gehouden op 10 september 2017.

De verkeersmaatregelen bestaan uit:

  • Het weggedeelte gelegen tussen het Kerkplein en de achterzijde van café de Zwaan mag worden afgesloten voor doorgaand verkeer met ingang van zondag 10 september 2017 tussen 10.00 en 24.00 uur;

Dit betreft het weggedeelte gelegen tot aan de aansluiting met de Torenstraat en de aansluiting met de Nieuwstraat.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.