Gemeenteblad 1512, 22 augustus 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4091

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 22-08-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 11 augustus 2017         Ekkersrijt 4091, 5692 DB – plaatsen reclame-aanduidingen (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.