Gemeenteblad 1513, 22 augustus 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Lieshoutseweg / de Kuilen ongenummerd

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 22-08-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 14 augustus 2017         Lieshoutseweg / de Kuilen ongenummerd – aanleg van permanente teelt ondersteunende voorzieningen ten behoeve van boomteelt (WERK- OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.