Gemeenteblad 1514, 22 augustus 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Grote Beerlaan 3

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694LJ
Publicatiedatum: 22-08-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 16 augustus 2017         Grote Beerlaan 3, 5694 LJ - plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.