Gemeenteblad 1515, 22 augustus 2017 - Verleende omgevingsvergunning Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom Breugel
Publicatiedatum: 22-08-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 16 augustus 2017         Breugel (Sint Isidorusstraat, Sint Hubertuslaan, Beemdstraat) – archeologische werkzaamheden in verband met rioolverzwaring en graven watergang (WERK- OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.