Gemeenteblad 1519, 29 augustus 2017 - Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Ekkersrijt 3109/3111

Dit artikel is gearchiveerd op 10-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 29-08-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Ekkersrijt 3109/3111 – tijdelijk plaatsen van een kantoorunit, besluit d.d. 23 augustus 2017

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.