Gemeenteblad 1520, 29 augustus 2017, Gebruiksmelding Ekkersrijt 4011

Dit artikel is gearchiveerd op 10-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 29-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

  • Ontvangen d.d. 23 augustus 2017 – Ekkersrijt 4011, 5692 DB