Gemeenteblad 1521, 29 augustus 2017 - Milieumelding Eind 1B

Dit artikel is gearchiveerd op 10-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NL
Publicatiedatum: 29-08-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van W.T.M. Swinkels voor het wijzigen van het aantal dieren binnen de bestaande inrichting, gelegen aan Eind 1B, 5694 NL Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690431).