Gemeenteblad 1530, 5 september 2017 - Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 2

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AK
Publicatiedatum: 05-09-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 30 augustus 2017         Kerkstraat 2, 5691 AK – tijdelijk plaatsen van units t.b.v. de bibliotheek gedurende een periode van 5 jaar (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.