Gemeenteblad 1531, 5 september 2017 - Ingekomen sloopmelding Wilhelminalaan 10

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AZ
Publicatiedatum: 05-09-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 24 augustus 2017         Wilhelminalaan 10, 5691 AZ – verwijderen asbesthoudend rookgaskanaal en asbesthoudende golfplaten (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.