Gemeenteblad 1532, 5 september 2017 - Ingekomen sloopmelding Cerespad en Rietlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-09-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 25 augustus 2017         Cerespad en Rietlaan – mutatie onderhoud 44 woningen (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.