Gemeenteblad 1533, 5 september 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Ekkersrijt 3207

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CG
Publicatiedatum: 05-09-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

  • 28 augustus 2017         Ekkersrijt 3207, 5692 CG – verwijderen asbesthoudende materialen (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.