Gemeenteblad 1544, 12 september 2017 - Ingekomen sloopmeldingen Hoplaan 11

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 12-09-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 05 september 2017       Sonniuspark – realiseren van 23 woningen (BOUWEN)