Gemeenteblad 1547, 19 september 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5530

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EL
Publicatiedatum: 19-09-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 11 september 2017    Science Park Eindhoven 5530, 5692 EL – herinrichting kantoorpand (BOUWEN)

  • 11 september 2017    Science Park Eindhoven 5530, 5692 EL – herinrichting kantoorpand (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.