Gemeenteblad 1549, 19 september 2017 - Ingetrokken omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5501

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EM
Publicatiedatum: 19-09-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 01 september 2017    Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – uitbreiden pand met een Shakerruimte (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.