Gemeenteblad 1550, 19 september 2017 - Verleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 1

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AL
Publicatiedatum: 19-09-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 12 september 2017    Raadhuisplein 1, 5691 AL – nieuwbouw Gemeentehuis Son en Breugel (BOUWEN / HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.