Gemeenteblad 1551, 19 september 2017 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 3109/3111

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CD
Publicatiedatum: 19-09-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 14 september 2017    Ekkersrijt 3109/3111, 5692 CD – tijdelijk plaatsen van een kantoorunit met een instandhoudingstermijn van 10 jaar (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.