Gemeenteblad 1552, 19 september 2017 - Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Jufferlaan 24

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-09-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Jufferlaan 24 – oprichten woonhuis, besluit d.d. 11 september 2017

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.