Gemeenteblad 1553, 19 september 2017 - Ingekomen sloopmelding Breeakkerstraat 30

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TP
Publicatiedatum: 19-09-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

  • 11 september 2017    Breeakkerstraat 30, 5691 TP – slopen garage (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.