Gemeenteblad 1555, 19 september 2017 - Omgevingsvergunning Oqema milieuneutraal wijzigen

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 19-09-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan Oqema een omgevingsvergunning hebben verleend voor het milieu neutraal veranderen van een inrichting voor de productie van en handel in chemische producten aan het adres Ekkersrijt 1301 te Son en Breugel.

Het besluit ligt van 19 september 2017 gedurende 6 weken tot en met 31 oktober 2017 voor eenieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.

Tegen dit besluit kan tot en met 31 oktober 2017 door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ‘s-Hertogenbosch.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.