Gemeenteblad 1558, 26 september 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4093

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 26-09-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

15 september 2017    Ekkersrijt 4093, 5692 DB – aanbrengen gevelreclame (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.