Gemeenteblad 1559, 26 september 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Oderlaan 34

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691MB
Publicatiedatum: 26-09-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

15 september 2017    Oderlaan 34, 5691 MB – uitbreiden dakkapel (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.