Gemeenteblad 1563, 26 september 2017 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5010

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EA
Publicatiedatum: 26-09-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

18 september 2017    Science Park Eindhoven 5010, 5692 EA – intern verbouwen bedrijfspand (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.