Gemeenteblad 1564, 26 september 2017 - Verleende bouwvergunning Sonniuswijk 42

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PE
Publicatiedatum: 26-09-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

18 september 2017    Sonniuswijk 42, 5691 PE – restaureren dak van het achterhuis Paulushoef (BOUWEN / HANDELINGEN MET GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE MONUMENTEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.