Gemeenteblad 1567, 26 september 2017 - Ingekomen sloopmelding Leeuwenbeklaan 7

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WT
Publicatiedatum: 26-09-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

15 september 2017    Leeuwenbeklaan 7, 5691 WT – asbestsanering (SLOPEN)