Gemeenteblad 1570, 3 oktober 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Sint Hubertuslaan - Sint Isidorusstraat en Beemdstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 03-10-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

22 september 2017       Sint Hubertuslaan – Sint Isidorusstraat en Beemdstraat – bemaling rioolverzwaring (MELDING LOZING IN DE BODEM OF DE RIOLERING BUITEN INRICHTINGEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.