Gemeenteblad 1572, 3 oktober 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Leeuwenbeklaan 7

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WT
Publicatiedatum: 03-10-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

21 september 2017       Leeuwenbeklaan 7, 5691 WT – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.