Gemeenteblad 1574, 3 oktober 2017 - Ingekomen gebruiksmelding Ekkersrijt 4091 b

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 03-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

21 september 2017 – Ekkersrijt 4091 b, 5692 DB – melding brandveiliggebruik

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend