Gemeenteblad 1575, 3 oktober 2017 - Definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320-7322

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 03-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 4 oktober 2017 tot en met 15 november 2017 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320-7322.

De maximale geluidsbelasting op de woning wordt 55dB(A).

U kunt het definitieve besluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden en diegene die met verschoonbare reden(en) niet heeft kunnen reageren tegen het ontwerpbesluit bij de Raad van State beroep instellen met betrekking tot het definitief besluit tot verlening van hogere grenswaarden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eveneens bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.