Gemeenteblad 1578, 10 oktober 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Van den Elsenstraat 46

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NH
Publicatiedatum: 10-10-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

1 oktober 2017              Van den Elsenstraat 46, 5694 NH – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.