Gemeenteblad 1582, 10 oktober 2017 - Geweigerde omgevingsvergunning met tijdelijke instandhouding Kerkplein ongenummerd

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 10-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning geweigerd voor onderstaand plan. Deze weigering is verzonden op:

5 oktober 2017              Kerkplein ongenummerd – verruimen van de openingstijden voor het ijsfeest gedurende een periode van 3 weken (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.