Gemeenteblad 1583, 10 oktober 2017 - Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 7602

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HP
Publicatiedatum: 10-10-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Alligator Plastics Industry BV, voor het uitbreiden van de opslag- en kantoorruimte, gelegen aan Ekkersrijt 7602, 5692 HP te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.